Chương trình khuyến mãi : Khuyến mãi mực in G&G tháng 8-9