Thông tin công ty : Company Trip 09-12/10/2019, Bangkok - Pattaya, Thailand